Kategorie-Archiv: Brüssel

Honden tegen inbraak

Het is gewoon een idee. Mensen met honden komen meer op straat en hun hond blaft. Dat schrikt dieven af. Een soort hondenbijeenkomst honden met de baasjes. Iedereen wandelt
wel ergens in de buurt. Die mensen zien veel en kunnen verdachte handelingen zien, nummerplaten noteren enz. Kan eventueel ook op affiche bij de dierenarts. Ze er op alert maken als hun hond blaft in de tuin er iets kan zijn. Als je een hond hebt kan je ook onopvallender iets bekijken dat verdacht is.

facebooktwitter

Informatiestand bij de Directie Lokale Integrale Veiligheid

Deze donderdag 11-12-2014 vindt de eerste Belgische actiedag tegen woninginbraken plaats. Het initiatief ‘1 dag niet’ strekt ertoe de burgers te sensibiliseren voor de preventieve rol die zij kunnen spelen bij de strijd tegen dit fenomeen. De sensibilisering is absoluut noodzakelijk als men weet dat er in 2013 niet minder dan 75.123 inbraken geregistreerd werden in ons land, hetzij meer dan 200 per dag.

Het is in het kader van dit initiatief dat de Directie Lokale Integrale Veiligheid op donderdag 11 december tips gaat geven aan zijn werknemers om hun woning beter te beveiligen. Hiervoor wordt een informatiestand opgericht tijdens de middag van 12u00 – 14u00 in de inkomhal. Er gaan tips worden gegeven om de woning beter te beveiligen evenals een klein nuttig cadeautje voor elke werknemer die hier naartoe komt.

Allen daarheen!!!!

facebooktwitter
belsiol fr

Poignées verrouillables gratuites chez Belisol

Les poignées de châssis verrouillables compliquent fortement la tâche des cambrioleurs. C’est pourquoi Belisol lance une offre unique ce mois-ci : pour toute commande de châssis en décembre 2014, nous offrons une poignée verrouillable au lieu d’une poignée normale. Vous voulez en savoir plus sur cette action ? Passez dans un de nos 37 show-rooms en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles ou surfez sur www.belisol.be pour trouver un show-room près de chez vous.

facebooktwitter

Soirée pour les membres du PLP

Le premier PLP de Bruxelles organise une soirée à 19 h 30 en présence du bourgmestre, du chef de corps, des mandataires policiers au cours de laquelles les statistiques de vols et de tentatives montrent une chute drastique en trois ans. Deux conseils en assurance et en systèmes d’alarme répondront aux questions des habitants.

facebooktwitter

Conseil sécurité et prévention

Se sentir en sécurité chez sois passe aussi par l’installation d’un système d’alarme tant au niveau privé que professionnel. Tout concepteur de système d’alarme pourra vous orienter au mieux en fonction de vos besoins mais aussi en fonction des réalités de terrain. Un service de qualité, un matériel adapté, des garanties et la certification Incert permettront de répondre à vos besoins de sécurité.

facebooktwitter
br

Deelname van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene aan het initiatief ‘1 dag niet’

Behalve een verhoogde aanwezigheid van onze politiemensen op het terrein op 11 december met een verscherpte aandacht voor dit type feit, werd de laatste weken een grootschalige preventiecampagne op het getouw gezet in samenwerking met de vzw BRAVVO en XL-prévention, vooral gericht op de belangrijkste handelswijken op het grondgebied van onze politiezone. Dit burgerinitiatief is de uitgelezen gelegenheid voor onze politiediensten om de bevolking te sensibiliseren voor haar rol in de beveiliging van de woning en om enkele tips te geven om inbrekers te ontmoedigen. Wij maken van de gelegenheid gebruik om de bewoners van de Stad Brussel en de gemeente Elsene eraan te herinneren dat zij altijd contact kunnen opnemen met onze diefstalpreventieadviseurs. Hun gegevens zijn te vinden op onze internetsite www.polbru.be in het gedeelte ‘Preventie tegen diefstal’. Laten we deze komende 11 december de dieven een halt toeroepen en samen strijden tegen inbraken!

facebooktwitter
br

Participation de la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles à l’initiative ‘1 jour sans’

Outre une présence accrue de nos policiers sur le terrain le 11 décembre prochain, avec une attention toute particulière des patrouilles pour ce type de faits, une vaste campagne de prévention, en collaboration avec l’ASBL BRAVVO et XL-prévention, a été mise en place ces dernières semaines, campagne essentiellement ciblée dans les principales artères commerçantes se trouvant sur le territoire de notre zone de police. Cette initiative citoyenne est l’occasion pour nos services de police de sensibiliser la population sur le rële qu’elle joue dans la sécurisation de son habitation et ainsi de rappeler quelques astuces afin de dissuader les cambrioleurs. Nous profitions de cette campagne de sensibilisation pour rappeler aux habitants de la Ville de Bruxelles et de la commune d’Ixelles qu’ils peuvent, à tout moment, prendre contact avec nos conseillers en prévention vol. Leurs coordonnées sont disponibles sur notre site www.polbru.be. Ensemble, le 11 décembre prochain stoppons les voleurs!

facebooktwitter

Deelname van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene aan het initiatief ‘1 dag niet’

Behalve een verhoogde aanwezigheid van onze politiemensen op het terrein op 11 december met een verscherpte aandacht voor dit type feit, werd de laatste weken een grootschalige preventiecampagne op het getouw gezet in samenwerking met de vzw BRAVVO en XL-prévention, vooral gericht op de belangrijkste handelswijken op het grondgebied van onze politiezone. Dit burgerinitiatief is de uitgelezen gelegenheid voor onze politiediensten om de bevolking te sensibiliseren voor haar rol in de beveiliging van de woning en om enkele tips te geven om inbrekers te ontmoedigen. Wij maken van de gelegenheid gebruik om de bewoners van de Stad Brussel en de gemeente Elsene eraan te herinneren dat zij altijd contact kunnen opnemen met onze diefstalpreventieadviseurs. Hun gegevens zijn te vinden op onze internetsite www.polbru.be in het gedeelte ‘Preventie tegen diefstal’. Laten we deze komende 11 december de dieven een halt toeroepen!

facebooktwitter
lokaal

LAS lokaal alarm systeem

Vaak weten de buurtgenoten niets over calamiteiten die zich voordoen bij elkaar. Als er
ergens in de straat een inbraak, ongeval, brand of onveilige situatie heeft plaatsgevonden, horen buurtgenoten dit pas veel later of niet. Lokaal Alarm Systeem LAS zorgt er voor dat je in je buurt direct en goed geïnformeerd bent en je elkaar kunt helpen. Weet wat er leeft en speelt in je eigen straat, communiceer op eenvoudige wijze met je buurtgenoten over veiligheidsaspecten, zoals inbraak, brand, ongeval of onveilige situatie. Word beheerder en/of
gebruiker van deze handige App die afhankelijk van je telefoontoestel de Nederlandse of Engelse taal kiest. De werking is eenvoudig en zeer doeltreffend. Alle buurtbewoners kunnen de APP LAS via de Appstore van Apple of Google gratis aanschaffen.

facebooktwitter